Privacyverklaring Businessclub de Gelderse Kring

Businessclub De Gelderse Kring neemt privacy serieus. Informatie over jou wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring staat omschreven hoe Businessclub De Gelderse Kring omgaat met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Businessclub de Gelderse Kring?

Businessclub de Gelderse Kring verwerkt persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.

Bij Businessclub de Gelderse Kring kun je een persoonlijk account aanmaken om lid te worden of om deel te nemen aan een activiteit. Voor het aanmaken van een account, vragen wij je om de volgende gegevens:

 • voornaam
 • achternaam
 • adresgegevens
 • factuurgegevens
 • bedrijfsnaam
 • functie   
 • url website
 • e-mailadres werk/persoonlijk
 • telefoonnummer, vast/mobiel
 • wachtwoord
 • dieetwensen

Leden worden getoond op de website van Businessclub de Gelderse Kring om het onderling netwerken te faciliteren. We tonen de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • foto van contactpersoon en/of bedrijfslogo
 • vestigingsplaats
 • locatie op kaart
 • url website
 • e-mailadres
 • profieltekst, indien ingevuld door het lid zelf
 • foto’s en/of films van activiteiten waarbij een lid of deelnemer van de activiteit in beeld wordt gebracht

Met betrekking tot een activiteit is een deelnemerslijst beschikbaar waarop de bedrijfsnaam, voornaam en achternaam van de betreffende deelnemer is vermeld.

Recht op inzage, wijziging, wissen, beperking, dataportabiliteit en bezwaar

Leden van Businessclub de Gelderse Kring hebben het recht op inzage, wijziging/rectificatie, verwijdering, en beperking van hun persoonsgegevens. Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. Verder kun je tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierna genoemd of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, kan een lid of – voor zover relevant – een deelnemer aan een activiteit te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres secretariaat@geldersekring.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek. Voor de wijziging en/of verwijdering van gegevens kunnen de leden overigens ook zelf hun gegevens wijzigen door in te loggen op hun persoonlijke accountpagina.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Voor welke doeleinden gebruikt Businessclub de Gelderse Kring jouw persoonsgegevens?

Businessclub de Gelderse Kring gebruikt jouw persoonsgegevens als volgt:

 • met jouw emailadres en wachtwoord kan je inloggen op de website van Businessclub de Gelderse Kring. Je kunt je aanmelden voor een activiteit en jouw profiel of dat van jouw bedrijf aanvullen
 • Businessclub de Gelderse Kring kan via jouw gegevens contact met je opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening overeenkomstig onze statutaire doelstelling te kunnen uitvoeren
 • Businessclub de Gelderse Kring kan jouw gegevens gebruiken voor het toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, bevestigingen van een aanmelding voor een activiteit, en facturen
 • Businessclub de Gelderse Kring kan jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten, en/of nodig voor de overeengekomen dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden
 • Businessclub de Gelderse Kring zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen

Hoe lang bewaart Businessclub de Gelderse Kring jouw persoonsgegevens?

Indien je jouw lidmaatschap opzegt, wordt jouw account verwijderd van de website en zal Businessclub de Gelderse Kring jouw persoonsgegevens verwijderen uit de database, tenzij het wettelijk verplicht of noodzakelijk voor een rechtsvordering is om dat niet te doen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Businessclub De Gelderse Kring heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, zo:

 • worden alle gegevens digitaal opgeslagen en versleuteld
 • kan het inzien en wijzigen van gegevens door een lid  worden gerealiseerd door in te loggen op de persoonlijke accountpagina
 • is de website van Businessclub de Gelderse Kring zelf beschermd door een secure protocol, geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies (ondergenoemd). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op je harde schrijf van jouw computer/laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Businessclub de Gelderse Kring gebruikt cookies voor het behoud van gebruikers sessies, en het automatisch inloggen indien een sessie is verlopen. Businessclub de Gelderse Kring gebruikt nooit cookies voor marketing-doeleinden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website beter te kunnen laten functioneren waardoor de website gebruiksvriendelijker is voor de bezoeker.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u onze website al eerder heeft bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de al bestaande cookie. Deze cookies worden alleen gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het verkrijgen van inzicht op het surf- en bezoekgedrag van de bezoekers van onze website. De informatie die wordt verzameld met behulp van analytische cookies is geanonimiseerd. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen, waardoor wij deze cookies zonder toestemming mogen plaatsen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media Cookies
Op onze website vindt u buttons en/of links waarmee u onze berichten kunt delen op sociale media kanalen. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. De social media platformen geven in hun privacy statement aan wat ze via die cookies met uw gegevens doen.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies waarmee wij kunnen bijhouden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Voor het plaatsen van tracking cookies dienen wij te allen tijde te beschikken over uw toestemming. Op onze website maken we geen gebruik van tracking cookies.   

Cookies uitschakelen
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Businessclub de Gelderse Kring.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kun je een bericht sturen naar secretariaat@geldersekring.nl.

Businessclub de Gelderse Kring is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40125136.