Bijeenkomst oktober


Enquete, nieuwe leden en een Professor

Vooral de pro-activiteit wordt gewaardeerd, de lezingen scoren hoog, evenals de ‘on tour’-activiteiten en bedrijfsbezoeken waarbij kennis wordt gemaakt bij de verschillende leden/ondernemingen.

Het onderzoek onder de leden van de Gelderse Kring bracht interessante inzichten. Vooral de pro-activiteit wordt gewaardeerd, de lezingen scoren hoog, evenals de ‘on tour’-activiteiten en bedrijfsbezoeken waarbij kennis wordt gemaakt bij de verschillende leden/ondernemingen.

De jaarlijkse Businessdag is onverkort hoogtepunt, de lustrumreis dit jaar naar Rome stemde 59% van de respondenten tevreden en de jaarlijkse kerstinloop scoort even hoog.

Bijna driekwart van de deelnemers aan de enquête (ruim de helft van de leden) ervaart de intervisie positief. De contributie is door een bijna even groot percentage (68%) als prima beoordeeld. Opmerkelijk is de man-vrouwverhouding in de club. Mannen 88%. De helft is 50plus, 38 % tussen de 36 en 50 jaar en 5 % is boven de 65 jaar. Daar wordt aan gewerkt.

Professor animeert

,,Een businessclub: meer club of meer business’’, begon ‘professor’ Willems. Om direct zijn gehoor te bestoken met een testje, waarvan er nog talrijke zouden volgen. Alertheid, business is alert zijn.  ,,Wie heeft bankbiljetten in zijn portemonnee? Steek die omhoog’’. Jan van Santen leverde het zijne in en Willems vouwde er een origami-pakketje van. Na het uitvouwen bleek het een leeg papiertje.

Hiermee is de toon gezet. De professor is goochelaar/illusionist en test de leden op alertheid, kennis van zaken en intuïtie. ,,Wat vooraf onlogisch lijkt, blijkt achteraf vaak juist logisch’’.

Tevens geeft hij bijna terloops tips. Vooral ‘contact maken, echt contact’. Hierbij krijgt hij de hele club zover dat ze staand elkaars schouders masseren. ,,Zijn we elkaar beter aan gaan voelen?’’, is de retorische vraag van de professor tenslotte. 

Terug