Kansencarrousel


Inspirerende, stimulerende en vooral nuttige 'Kansencarrousel'

Inspirerend en stimulerend was de bijeenkomst van businessclub De Gelderse kring in ROC A12. "Ik heb zoveel tips, suggesties en adviezen gekregen. Daar kan ik wat mee’’, concludeerden meerdere deelnemers aan de 'Kansencarrousel’. 

 

Geen podium met een spreker, maar in een strak tijdplan gestructureerd kennis brengen, kennis delen en kennis halen.  Elkaar nog beter leren kennen en tevens met elkaar vanuit eigen disciplines en ervaringen problemen analyseren en te helpen met het vinden van oplossingen.Geen vrijblijvende mogelijkheid toch – veiligheidshalve – bij ‘bekenden’ aan te schuiven. De opzet van het Kansencarrousel is zo breed mogelijk kennis en ervaring van leden onderling te delen.  De deelnemers waren random aan tafels bij elkaar gezet. Het voelde even ongemakkelijk, maar dankzij de strakke regie en vooral de openhartigheid van de ‘sprekers’, verliep het soepel en was het heel constructief en productief. 

Ervaringsdeskundigen

Het idee is afkomstig van MKB Winstpunt, lichtte voorzitter Helen van den Oever toe en erkende zelf veel te hebben gehad aan ervaringsdeskundigen.  Winfred Ortse (van Buro Koorts) was op het nippertje ingeschakeld als woordvoerder en regisseur. Aan elk van de zeven tafels was iemand ‘verteller’ en mocht zijn/haar probleem of vraag toelichten in vijf minuten. Daarna mochten de tafelgenoten vragen stellen, waarna de verteller hierop mocht ingaan. Vervolgens werd door de overige deelnemers ‘geroddeld’ over het vraagstuk en tenslotte schreef iedereen op een briefje zijn/haar tip of advies.

Daaruit kwamen nuchtere, maar vooral ook heel toepasbare, praktische suggesties.  Bij voorbeeld aan de ondernemer die zijn droom naar Zuid-Europa te verhuizen en daar een bedrijf op te zetten gestalte wilde geven en via deze ‘intervisie’ zijn kansen en mogelijkheden wilde toetsen.  Leer de taal, ga tijdelijk in dienst bij een lokaal bedrijf, zoek contact met instellingen die dit soort plannen begeleiden, zoek contact met Nederlanders (hier of daar) die ervaring hebben of je over de mores van het land kunnen informeren.

Positief

Opvallend was de betrokkenheid, de serieuze interesse en de bereidheid van de deelnemers hun clubgenoot van dienst te zijn en creatief mee te denken.  Door de strakke richtlijnen van het concept ‘Intervisie’ kreeg iedereen de kans om te praten, maar werd tevens aangemoedigd vooral ook te luisteren.  Het algemene oordeel was positief over deze vorm van elkaar helpen, informatie delen en elkaar en elkaars onderneming beter te leren kennen.  Passend in de visie van de businessclub anno 2016. Met behoud van het goede en vertrouwde, meer en beter inspelen op behoeften, meer gebruikmaken van sociale media, meer kleinschalige bijeenkomsten in de bedrijven van de leden (inmiddels al succesvol geïmplementeerd), kortom de club ‘interactiever’ maken.

En uiteraard past bij alle ernst tevens de ontspanning en het informeel samenzijn.  Dat was in ROC A12 uitstekend verzorgd en gastheer Ronald Waasdorp kreeg daarvoor van de voorzitter terechte complimenten, die overigens ook de catering Cormet Campus Catering zeker toekwamen.  Op 19 mei is de volgende bijeenkomst op bedrijventerrein de Frankeneng en Heestereng.

 

Terug